رقصانیم

رقصانیم .. رقصنده حقیم
نوری .. که می ریزد در ما
هویی .. که می پیچد بر ما
حضوری که ذوب می کند طرح وهم من ها را
می لرزیم، می گرییم، می سوزیم، می رقصیم
محو می شویم بدانسان یکی که بودیم، یکی می شویم

 

 

چهارشنبه نوزدهم مهر

/ 0 نظر / 21 بازدید