عشق حقیقی

حس عجیبیه فقط تو رو خواستن .. فقط تو رو دیدن .. فقط تو رو صدا زدن
تو هر چیزی رد نگاه و صدای تو رو پیدا کردن و تو رو نفس کشیدن
قشنگ تر از این چیزی هست
که تو تمام دنیای کسی باشی و جز تو متعلق به هیچکی نباشه
چرا آدما از یاد بردنت .. نمی دونن گمشدشون تویی؟
همش خودشونو به در و دیوار می کوبن .. بدجوری از یاد بردن
نمی دونن با عشق، می تونن تو رو تو نور و صدای خودشون ببین؟
/ 0 نظر / 23 بازدید