قوی باش

گاهی عالَم و آدم می ریزن سرت تا تاریکت کنن
می ریزن سَرِت که نقش بازی کنی و خودت نباشی
گاهی هجوم ناراحتی و خستگی می خواد خَفَت کنه
این جور موقع ها از اوج آشوب ها خودتو یه قدم عقب بکش
ببین .. ببین که همه اینا بازیند .. فریب اند .. دروغ اند
ببین که فقط یکی هست .. ببین که فقط ارزش داره برای یکی باشی
فریب نخور .. درگیر بازی تاریکی نشو .. قوی بودن رو انتخاب کن .. قوی باش

18 دی


/ 0 نظر / 25 بازدید