خویش را در دست بگیر

برخی از احساسات چسبناک ناخواسته می آیند حواسم نباشد جزئی از من شدند .. کنترل آنچه در خویش می گذرد هم زیاد کار آسانی نیست
خدایا لحظه به لحظه نشانه هایت را دنبال می کنم .. یادم بده که چگونه خویش را در دست بگیرم

/ 0 نظر / 23 بازدید