بود و نبودم به فدای یک لحظه بود تو

 خدای من

بازی زندگی فقط برایم یک بازیست

نمی توانم جدی اش بگیرم

فقط می خواهم تجربه ات کامل باشد

خنده دار است که خود را هست بدانم

چرا که تنها تو هستی.. تو همه هستی و هستی همه توست

من از حرف زدن خسته ام

می خواهم در عمل خدا پرست باشم

می خواهم فقط از آن تو و برای تو باشم

هر جا که می خواهی بروم

هر چه می خواهی انجام دهم

نمی خواهم دیگر هیچگاه حتی دمی تو را جدا از خویش ببینم

مهم نیست چه می شود

من از تو جدا نمی شوم

حتی اگر بهایش نیستی کامل من باشد

جز تو پناهی ندارم

جر تو دلیلی برای بودن ندارم

جز تو هیچ ندارم

ای همه هست من، تو باش .. همین مرا کافیست

من، احساسم، زندگی ام، روحم ، بود و نبودم به فدای یک لحظه بود تو

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
Edward Stone

Why are you so depressed? Could I help you?