سکوت کویر

گاهی دلم سکوت شب کویر را می طلبد
کنار آتشی روشن، تا صبح .. بیدار .. بی هیچ کلامی ..و زل زدن به ستاره ها
چقدر دلم برای سکوت تنگ شده .. سکوتی که اجازه دارم در آن حرف نزنم

/ 0 نظر / 46 بازدید