سکوت

 

نمی توانم کلامی بگویم آنچنان که باید

تا می آیم کلامی بر آرم کلمه بر لبانم از هم فرو می پاشد

من در عشقش و نگاهش ذوب می شوم تا خودش آشکار شود

بدینسان می زیَم .. خشمِ منی که در حال نابودیست، آشکار است

و من فقط صبر می کنم .. صبر می کنم تا به تمامی ذوب شوم

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
dust

khashmi ke dar hale nabudist