خالی شو از واژه

اگر خستی از کلام
دمی در سکوت بیاسای
تنها بنگر .. خاموشِ خاموش
بی هیچ واژه ای .. بی هیچ اندیشه ای
خالی شو از واژه های تو خالی
و دیدن را تجربه کن ..
دیدنی که آنچه فرو ریختنی است را فرو می ریزد

 

پنجشنبه 21 دی

/ 1 نظر / 23 بازدید
dust

aalist va ziba neveshti