هشیاری مداوم


باز دنیا را جدی گرفتی دخترک رویای تصویر زندگی
چقدر بگویمت که هر چه هست بازیچست
چقدر بگویم آدمکان غرق نقشهاشان آلوده زیست شدند
آری .. بس است به کناری بیا .. فرصت رو به اتمام هست
کاری باید کرد از برای خفتگان و در راه ماندگان
هشیاری مداوم رمز پیروزی است
آنانکه بر بالش نرم شیطان  آسوده خفته اند
تصویر آتش سهم گناهانشان را به خواب نمی بینند
آنانکه بر بازوان گرم نیروهای اهریمنی تکیه کرده اند
بر باورشان حق را می جویند و می پویند
دریغ که وجه مخرب حقیقت را حق پنداشتند
و آسودگان خواب زندگی انگیزه ای ندارند که از آن بیدار شوند
و حق در گریز از ستایش ریاکاران زاهد نما در لابلای نیایش های ناسروده پنهان شده
که شاید سفیر حقی بیاید و آشکارش کند برای آنان که تشنه حقیقتند

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
سپیده

عزیزم هر روزت نوروز و نوروزت پیروز باد.

سعدي

عزيزم هر روزت نوروز / نوروزت پيروز / بازوهات پرزور / ماتحتت پرگوز باد ...

یوناس

سعدی جان .. نمی دونم چی باعث میشه اینطوری حرف بزنی .. ولی اینجوری حرف زدن حتی با یک دوست صمیمی و در خفا هم ایراد داره .. چه برسه با یکی که نمی شناسیش و اونم در ملا عام .. به هر حال برات از خدا خیر و برکت آرزو می کنم و امیدوارم راهت روشن باشه و لحظه هات پر از نور باشه