نگاه اشتباه

داشتم فکر می کردم چرا دنیای بعضیا انقدر تاریکه
بعد به خودم نگاه کردم که چه وقتایی دنیای من تاریک می شه
دیدم همش بخاطر نگاهمه .. وقتی تردید و بدبینی و ضعف و کینه آلودش می کنه همه چی رو به تاریکی می ره .. شاید اون موقع حتی یه گل زیبا رو جلوم بذارن تو تاریکی تردیدها مثل هیولا ببینمش
انتخاب .. انتخاب ما مهمه .. انتخاب اینکه با چه نگاهی به دنیا و دیگران و حتی خدا داریم زندگی می کنیم .. ما می تونیم انتخاب کنیم قوی باشیم .. می تونیم محبت رو به جای کینه بذاریم حتی اگه خیلی سخت باشه .. ادراک ما از زندگی حاصل نگاهمونه و این نگاه حاصل انتخاب های ما .. و هیچکی غیر از خودمون مسئول انتخاب های ما نیست

 

26 فروردین

/ 0 نظر / 23 بازدید