به قلبت گوش بده

نمی دانم چه می توانم بگویم
فقط این را می دانم
که حتی وقتی که هیچ نمی دانم
یکی هست که مرا راه می برد
حتی آن زمان که همه اصرار دارند اشتباه می کنم
او هست که به من می گوید
به قلبت گوش بده و پیش برو، من با توام
دیگران نمی دانند که قلبم گاهی چیزهایی می گوید
که برای خودم هم سخت دشوار است
همین که او چرایش را می داند مرا کافیست

/ 3 نظر / 31 بازدید

very interesting and brilliant

my heart says some things, hard to believe for me sometimes, suffices it know although i don't know these are very fantastic poems when translating into English; Good Luck!

younas

thanks [عینک]