مبارز صلحجوی عاشق

زجر و دردها تو زندگی همیشه هست و بعضی وقتها اگه جدیشون بگیری نایِ حرکت رو ازت می گیرن .. اما اگه اونا رو جزء ماندگار خودت ندونی و فرصت تجربه بدونی، می تونی ادامه بدی..
حفظ روحیه وقتی دارن زیر پا لهت می کنن، خویشتنداریه
مهم اینه که تو اون لحظه ها خوب ببینی چی داره می گذره، چه معنایی وجود داره و بهترین کاری که می تونی انجام بدی چیه و کی زمانش می رسه
یه مبارز صلح جوی عاشق، می گرده و بذرهای کینه و نفرت رو پیدا کنه و اونا رو به محبت تبدیل می کنه .. برای چنین کاری باید مشاهده گر خوبی باشه و بفهمه که چی می گذره .. درغیر اینصورت نمی تونه مسائل رو از هم تفکیک کنه
سعیش اوردن نور و عشقه .. و نابودیِ کینه و نفرت .. اون می دونه آدمها کارهایی نیستند که انجام می دن برای همین برای از بین بردن ناآگاهی و خودبزرگ بینی دیگران تلاش می کنه
می دونم وقتی کسی داره زیر پا لگد مال می شه این کار، سخت به نظر می رسه
ولی مبارز قصه ما از قبل خودبینیش رو قربانی کرده پس چنین کاری براش باید راحت باشه

29 فروردین


/ 0 نظر / 22 بازدید