زمان بیداری

 

آنچه در راه است، باور را به تحیر وا می دارد

زمان بیدار شدن فرا رسیده اما نمی دانم چرا مردمان آنقدر درگیر بازیهای روزگار شده اند که نمی خواهند نشانه ها را ببینند .. نمی خواهند لحظه ای به آنچه در حال رخ دادن است بنگرند .. نمی خواهند بیندیشند به آنچه برایش به زمین تبعید شده اند

در این میان یغماگران آگاهی هر دم بر نسیان آدمیان بیش می کوشند و هر روز افزون می شوند

آنان که خواستار بیداریند و از حضور یغماگران، آگاه، به سختی می توانند گهگاه گریزی بزنند و به دانش ناب الهی پنهان در روح الهیشان دست یابند

افکار روزانه و قالب های تکراری نقش بسته در ذهن .. گفتگوهای ذهنی و درونی بی شمار .. بندهای نامرئی بندگی باطل، جسد خاطراتی که هر لحظه بر دوشمان سنگینی می کند .. همه و همه ما را غرق در دوری باطل کرده اند که توان درست اندیشدن را از ما سلب کرده است

آنان که وجود این دور باطل را شناخته اند نمی توانند به راحتی از دیوارهای ذهنی خود پا فراتر بگذارند دیگر چه انتظاری می رود از آنان که خود را فریب داده و بی اعتنا به خلاء وجودشان، به همین زندگی دل بسته اند

می بایست ذهن را از بند حواس پنج گانه رها کرد .. افکار بیهوده را تعطیل کرد .. تسلیم به آنکه بود و نبود از اوست شد و به ذهن این فرصت را داد در آرامشی حقیقی به مرجع خود که همان روح است رجوع کند و آنچه باید را دریابد

 

/ 0 نظر / 21 بازدید