هیچ نخواهم

مرا آموختی که هیچ نخواهم حتی تو را .. خاموشِ خاموشم ساختی
سکوتی عجیب که حضورت در آن موج می زند از بطن این نخواستن سر بر آورد ..
چگونه گرفتارم کردی که در اوج حضورت بی نهایت دلتنگت می شوم
گاه با خود می پرسم تو که عاشق ترینی، آیا دلتنگم می شوی

پنجشنبه 28 دی

/ 0 نظر / 21 بازدید