پرواز در آغوش نور

 

نگاهم کن

وهم درک زمان را از طریق حواس بشکن

ثانیه ها را بگو بایستند

جهان را متوقف کن

بنگر بدون چشم

بشنو بدون گوش

لمس کن بدون حس لامسه

بو بکش بدون بینی

بچش بی زبان

بیرون بیا از حواس و ادراکت

و درک کن عظمت بود را ..

عدم شو تا به وسعت هستی امتدادت را ببینی

بگذار ببینی چه حس غریبی است آنگاه که در آغوش خدا، خدایی را حس کنی

حس غریب پرواز در آغوش نور

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
جارو

جارو برقی وبلاگتم! وبلاگت خیلی خوشگله [گل]