تشنه ام ای خوبم

 

روزگاران سخت است .. مردمان بی طاقت .. داغ غمگینانش .. سوزان چون آتش ..

من به تو می گویم .. تو به دل می گریی .. من به حق می شکنم .. تو به من می خندی ..

روزگاری خالی است از حضور ایمان .. همچنان نوری هست از برای کوران .. لاجرم راهی نیست از برای اینان ..

من بدینسان خسته .. خیره ام اندر نور .. دیگران می خندند بر من و باور من .. با که گویم دردم ..

تو که از من و با من و از من به من نزدیکتر .. تو کجایی آخر .. روزگاری خالی است .. تاری چشمهایم .. باور غمهایم .. خشم بی پایانم .. همگی یک بازیست

تو که خوبی یارا .. تو که نوری یارا .. تو بگو ای خوبم به کجایی آخر .. دل من خشکیده از کویر احساس .. از خیال خاموش .. برسان آبی را .. تشنه ام ای خوبم

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
یوناس

سلام باران آب نماد آگاهیه .. دلم بد فرم گرفته .. اما دیگه هیچ گوشی محرم نیست