چه خوبه می ذاری بفهمم
چقدر کیف داره خدایی مثل تو دارم
گیریم همه بهم بگن دیوونه
دیوونه تو بودن هم عالمی داره

/ 0 نظر / 31 بازدید