نمی بییند که بی حد دوستشان دارم

بی حد دوستشان می دارم
و نگران از رنج نبود حضور عشق در روزگارانشان
گاهی توانی در کف نمی یابم تا بگویمشان معنای حقیقت عشق را
سخت در خویش می گریم و کلامی بر نمی آید
و خویشم فریادها فرو می خورد
دریغ که نمی بینند


شنبه 14 بهمن

/ 0 نظر / 24 بازدید